• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۳۶

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ جلسه دویست و سی‌ و ششم 18  تیــرمـاه 1385 هجری‎شمسی (236) 13 جمادی‌الثانی 1427 هجری‎قمریمشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی    دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم  1386 ـ 1385 فهرست مندرجات: 1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: منصور یاوری، سیدناصر موسوی، محمدتقی کاویانی پور و سیدمحمود ابطحی.4ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص ابلاغ سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، تجاوزات وحشیانه…