• اصلاحیه بند ج ماده ۹ دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰/۵۴۵۹۸/۹۰۰۰                                                              ۳/۱۰/۱۳۹۲ اصلاحیه بند ج ماده ۹ دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور پیرو نامه شماره ۱۰۰/۹۹۸۳/۹۰۰۰ اصلاحیه بند ج ماده ۹ دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی که به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسیده است به شرح ذیل جهت درج در روزنامه رسمی ایفاد می‌گردد. (و تعیین میزان هزی…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۹۸۹/ت۴۹۲۷۷هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۵۳۴۴/۴۹۲۷۷                                                                 ۱/۱۰/۱۳۹۲ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۹۸۹/ت۴۹۲۷۷هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۲ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نظر به ایراد تحریری در ستون توضیحات ردیف‌های (۷) تا (۱۰) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۹۸۹/ت۴۹۲۷۷هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۲، مراتب به شرح جدول زیر جهت اصلاح اعلام می‌گردد:   ردیف توضیحات …
 • اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۵۳۲۰/ت۴۹۵۲۳هـ                                                           ۱/۱۰/۱۳۹۲ اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۳۲۲۱۴ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد ماده (۶) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ تصویب نمود: ماده (۹) آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۰۵۳/ت۳۸۱۹۶هـ مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاح آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۸۵۱۲۹/ت۴۵۶…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۵۳۳۲/ت۴۹۶۹۱هـ                                                            ۱/۱۰/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۱۴۳/۶۲۹۸/۵۱ مورخ ۷/۷/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۵) بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ماده۱ـ اصطلاحا…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (۱ـ ۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۵۳۲۹/ت۴۹۵۷۸هـ                                                           ۱/۱۰/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک …
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدصادق صالحی منش به عنوان استاندار قم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۵۹۲۰/ت۵۰۰۳۱هـ                                                           ۳/۱۰/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدصادق صالحی منش به عنوان استاندار قم وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۱۱۲۱۵۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب نمود: آقای محمدصادق صالحی‌منش به عنوان استاندار قم تعیین می‌شود. معاون اول رییس جمه…
 • تصویب‌نامه در خصوص سبد کالای حمایتی دولت از برخی اقشار جامعه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۵۴۰۸/ت۴۹۹۷۳هـ                                                           ۱/۱۰/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص سبد کالای حمایتی دولت از برخی اقشار جامعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجا…