• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۱۰۰

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ یکصدم‌(100) 28 فروردین‌ماه‌ 1384 هجری‌شمسی‌ 8  ربیــع‌الاول‌  1426 هجری‌قمـری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ بیست‌ و هشتم‌ فروردین‌ماه‌ 1384     فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: اکبر اعلمی‌، شهریارمشیری‌، محمدتقی‌ کاویانی‌پور و سیداحمد موسوی‌.4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم‌…