• رأی شماره۶۴ ـ ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد نحوه احتساب تجربه آموزشی جهت تقلیل ساعت کار در آموزش و پرورش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
       تاریخ دادنامه: 11/2/1391        شماره دادنامه: 64 ـ63     کلاسه پرونده: 90/1031ـ91/125     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     درخواست‌کننده: سازمان آموزش و پرورش استان گیلان     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری     گردش کار: خانم عالمه بنایی گیوی و مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان اعلام کرده‌اند که در خصوص احتساب تجربه آموزشی نهضت سوادآموزی برای تقلیل ساعت کار در آموزش و پرورش شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. بنا به مراتب …
 • رأی شماره۶۵ ـ ۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری،

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   تنها در صورت طی مراحل مذکور در آئین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها مصوب 1381 امکان‌پذیر می‌باشد     تاریخ دادنامه:11/2/1391   شماره دادنامه: 66 ـ 65   کلاسه پرونده: 91/126، 127    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    درخواست‌کننده: آقای رضا رفیعی طاقانکی و خانم محبوبه خدابنده شهرکی    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری     گردش کار: آقای رضا رفیعی طاقانکی و خانم محبوبه خدابنده شهرکی به موجب لوایحی اعلام کرده اند که کارمند شهرداری هستند و در مو…
 • رأی شماره۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم احتساب مدت خدمت تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی     تاریخ دادنامه: 11/2/1391      شماره دادنامه: 59       کلاسه پرونده: 91/121    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    شاکی: آقای علی اکبر فتحی    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری    گردش کار: آقای علی‌اکبر فتحی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در موضوع احتساب ایام خدمت غیررسمی در دستگاههای دولتی شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرد…
 • رأی شماره۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد، اعتراض مراجع نظارتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   نافی وظیفه شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای دارندگان حقوق مالکانه نخواهد بود    تاریخ دادنامه: 11/2/1391    شماره دادنامه: 67         کلاسه پرونده: 91/128   مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   درخواست‌کننده: آقای ابوالقاسم پسران افشاریان و سایرین   موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری    گردش کار: آقایان ابوالقاسم پسران افشاریان و اکبر ایرانی و عباس الهوردیان و خانمها سیمان امیری بابایی و ناهیده فیض پور مصلح به موجب لایحه ای اعلام کرده‌ان…
 • اصلاح شق الف بند ۲ ماده ۴ آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی (مصوب جلسه ۵۸۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  اصلاح شق الف بند 2 ماده 4 آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی(مصوب جلسه 589 مورخ 14/6/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)(مصوب جلسه 710 مورخ 5/2/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) بنیاد ملی نخبگان   مصوبه «اصلاح شق الف بند2 ماده 4 آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی (مصوب جلسه 589 مورخ 14/6/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» که در جلسه 710 مورخ 5/2/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است برای اجرا ابلاغ می‌شود:   «الف ـ برگزیدگان از میان رتبه‌های برتر آزمون‌های سراسری مقطع کارشناسی از میان…
 • الحاق یک تبصره به بند (د) ماده ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌هاو مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 684 مورخ 12/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)   الحاق یک تبصره به بند (د) ماده 5 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌هاو مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی(مصوب جلسه 684 مورخ 12/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)(مصوب جلسه 710 مورخ 5/2/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   مصوبه «الحاق یک تبصره به بند (د) ماده 5 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسه 684 مورخ 12/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» که در جلسه 710 مورخ 5/2/1391 شورای عال…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی ایران در خصوص کاهش عرض حریم آزادراه تهران ـ کرج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کاهش عرض حریم آزادراه تهران ـ کرج استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده(42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهـرسازی و معماری کـشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 12/10/1390 موضوع کاهش عرض حریم‌ آزادراه تهران ـ کرج ر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر پرندک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر پرندک استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی   در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 15/12/1390، طرح جامع ـ تفصیلی شهر پرندک را که در اجرای بن…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر پرندک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۹۱/۳۰۰/۱۰۰۴۰                                                                 ۲۶/۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی  شهر پرندک استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در اجرای بند (۵) ذیل ماده (۴) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شه…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی ایران در خصوص کاهش عرض حریم آزادراه تهران ـ کرج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۹۱/۳۰۰/۹۷۸۹                                                                   ۲۵/۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کاهش عرض حریم  آزادراه تهران ـ کرج استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده(۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهـرسازی و معماری کـشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای …
 • اصلاح شق الف بند ۲ ماده ۴ آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی (مصوب جلسه ۵۸۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۱۳۳/۹۱/دش                                                                     ۳۰/۲/۱۳۹۱ اصلاح شق الف بند ۲ ماده ۴ آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی (مصوب جلسه ۵۸۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی) (مصوب جلسه ۷۱۰ مورخ ۵/۲/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) بنیاد ملی نخبگان مصوبه «اصلاح شق الف بند۲ ماده ۴ آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی (مصوب جلسه ۵۸۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)» که در جلسه ۷۱۰ مورخ ۵/۲/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است برای اجرا …
 • الحاق یک تبصره به بند (د) ماده ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌هاو مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۱۳۴/۹۱/دش                                                                     ۳۰/۲/۱۳۹۱ الحاق یک تبصره به بند (د) ماده ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی) (مصوب جلسه ۷۱۰ مورخ ۵/۲/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «الحاق یک تبصره به بند (د) ماده ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)» که …
 • رأی شماره۶۴ ـ ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد نحوه احتساب تجربه آموزشی جهت تقلیل ساعت کار در آموزش و پرورش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۹۱/۱۲۵                                                                        ۳۱/۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۱۱/۲/۱۳۹۱         شماره دادنامه: ۶۴ ـ۶۳ کلاسه پرونده : ۹۰/۱۰۳۱ـ۹۱/۱۲۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده : سازمان آموزش و پرورش استان گیلان موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : خانم عالمه بنایی گیوی و مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان اعلام کرده‌اند که در خصوص احتساب تجربه آموزشی نهضت سوادآموزی برای تقلیل ساعت کا…
 • رأی شماره۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون استخدام کشوری و مطابق ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی شهرداریها مصوب ۱۳۵۸ و برخورداری از سنوات ارفاقی وجاهت قانونی ندارد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۹۱/۹۴                                                                          ۳۱/۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۴/۲/۱۳۹۱         شماره دادنامه: ۳۹        کلاسه پرونده : ۹۱/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده : خانم ژیلا جمالی کاهی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : خانم ژیلا جمالی‌کاهی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که تعدادی از کارکنان شهرداری تهران با استناد به ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی خاص شهرداری تهران مصوب ۱۲/…
 • رأی شماره۶۵ ـ ۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری، تنها در صورت طی مراحل مذکور در آئین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها مصوب ۱۳۸۱ امکان‌پذیر می‌باشد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۹۱/۱۲۶                                                                        ۳۱/۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه :۱۱/۲/۱۳۹۱    شماره دادنامه: ۶۶ ـ ۶۵   کلاسه پرونده : ۹۱/۱۲۶، ۱۲۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده : آقای رضا رفیعی طاقانکی و خانم محبوبه خدابنده شهرکی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای رضا رفیعی طاقانکی و خانم محبوبه خدابنده شهرکی به موجب لوایحی اعلام کرده اند که کارمند شهرداری هستند و در موضوع الزام شه…
 • رأی شماره۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم احتساب مدت خدمت تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۹۱/۱۲۱                                                                        ۳۱/۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۱۱/۲/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۵۹       کلاسه پرونده : ۹۱/۱۲۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی اکبر فتحی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای علی‌اکبر فتحی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در موضوع احتساب ایام خدمت غیررسمی در دستگاههای دولتی شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند. مشارالیه رفع…
 • رأی شماره۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد، اعتراض مراجع نظارتی نافی وظیفه شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای دارندگان حقوق مالکانه نخواهد بود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۹۱/۱۲۸                                                                        ۳۱/۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۱۱/۲/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۶۷         کلاسه پرونده : ۹۱/۱۲۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده : آقای ابوالقاسم پسران افشاریان و سایرین موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقایان ابوالقاسم پسران افشاریان و اکبر ایرانی و عباس الهوردیان و خانمها سیمان امیری بابایی و ناهیده فیض پور مصلح به موجب لایحه ای اعلام کرد…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۴۰۵۱۰/ت۴۷۶۳۴هـ                                                                ۲/۳/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان حفاظت محیط زیست معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه ۹/۱۱/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۳) قانون ب…
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۲۶۹۴۸/ت ۴۵۲۳۳هـ                                                            ۱۶/۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۵۳۹/۴۲/۴/۱ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب نمود: الف ـ دهستان خور به مرکزیت روستای خور مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأیید شده به مهر « دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تا…
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی شهرستان قائنات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۲۶۸۷۶/ت ۴۵۳۶۸هـ                                                            ۱۶/۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی شهرستان قائنات وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۹۶۲۸۷/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب نمود: الف ـ دهستان بهناباد به مرکزیت روستای بهناباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد…