• مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد دامنه رسیدگی هیأت تجدیدنظر شورای رقابت و بررسی عملکرد طرح توزیع سهام عدالت

    شنبه 28 فروردین 1395 04:50
    شماره۱۳۴۲۸۷/۶۳                                                                       ۳۰/۷/۱۳۹۱ مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)  قانون اساسی در مورد دامنه رسیدگی هیأت تجدیدنظر شورای رقابت و بررسی عملکرد طرح توزیع سهام عدالت وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ شورای رقابت ـ سازمان خصوصی‌سازی سازمان بورس و اوراق بهادار هشتمین نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ تشکیل و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ شد: ۱) درخواست رییس شورا و مرکز ملی رقابت در…
  • اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی

    شنبه 28 فروردین 1395 04:50
    شماره۱۵۱۴۳۹/ت۴۷۱۳۶هـ                                                              ۱/۸/۱۳۹۱ وزارت جهاد کشاورزی هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به‌استناد بند (ل) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعـه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمود:   اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی فصل اول: کلیات و وظایف ماده۱ـ شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی به‌شرکت شهرک‌های کشاورزی تغییرنام می‌یابد و ا…