• رأی شماره ۳۷۴ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص استحقاق مستخدم رسمی دولت به دریافت حقوق و فوق‌العاده‎های مربوط به ایام ...

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره ۳۷۴ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص استحقاق مستخدم رسمی دولت به دریافت حقوق و فوق‌العاده‎های مربوط به ایام مرخصی‎های استحقاقی استفاده نشده از جمله حق اولاد و کمک عائله‎مندی         تاریخ: 5/6/1385                   شماره دادنامه: 374                   کلاسه پرونده: 83/649        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای عباس میرزائی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ …
 • رأی شماره ۴۲۹ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای قانون اصلاحات ارضی نسبت به اراضیی که بعداً به محدوده قانونی ....

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره 429  مورخ 19/6/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای قانون اصلاحات ارضی نسبت به اراضیی که بعداً به محدوده قانونی شهرها الحاق گردیده‌اند         تاریخ: 19/6/1385                 شماره دادنامه: 429                    کلاسه پرونده: 82/771        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای شکراله زمانی فرد.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 17 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1708 موضو…
 • رأی شماره ۴۲۹ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای قانون اصلاحات ارضی نسبت به اراضیی که بعداً به محدوده قانونی ....

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره 429  مورخ 19/6/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای قانون اصلاحات ارضی نسبت به اراضیی که بعداً به محدوده قانونی شهرها الحاق گردیده‌اند         تاریخ: 19/6/1385                 شماره دادنامه: 429                    کلاسه پرونده: 82/771        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای شکراله زمانی فرد.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 17 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1708 موضو…
 • رأی شماره ۳۶۵ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۱۷۳۱/۳۴/۳/۱۸۴۲۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۶ وزارت کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 5/6/1385                   شماره دادنامه: 365                کلاسه پرونده: 82/592        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای مرتضی میزبانی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11731/34/3/18420 مورخ 20/11/1376 وزارت کشور.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در منطقه کویری شرق اصفهان یک واحد مرغداری در فاصله ده کیلومتری خارج از حوزه استحفاظی شهر کوهپایه احداث نمودم. شهرداری کوهپایه با اطلاع کامل از وضعیت نابسامان ت…
 • رأی شماره ۳۶۴ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش سوابق بیمه ایام اشتغال

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 5/6/1385                 شماره دادنامه: 364                       کلاسه پرونده: 82/529        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: نماینده حقوقی بنیاد شهید انقلاب اسلامی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، هشتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/2145 و 80/1409 موضوع شکایت آقای بهروز خان‎احمدی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد شهید به خواسته، پذیرش سوابق بیمه ایام اشتغال در بنیا…
 • رأی شماره ۳۵۹ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احراز سلامتی افراد جهت استخدام واحدهای دولتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 5/6/1385                     شماره دادنامه: 359                   کلاسه پرونده: 82/290        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: بانک سپه.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/929 موضوع شکایت آقای مرتضی تقوی به طرفیت بانک سپه مرکزی تهران به خواسته اعتراض به عملکرد بانک سپه در خصوص ایراد چشم به شرح دادنامه شماره 754 مورخ 22/4/1381…
 • رأی شماره ۳۶۱ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تاریخ فوت (۱/۱/۱۳۷۹) از بند یک بخشنامه ۱/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 5/6/1385                   شماره دادنامه: 361                      کلاسه پرونده: 82/262        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم زهرا کرامتی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال تاریخ فوت (1/1/1379) از بند یک بخشنامه 1/24 سازمان تأمین اجتماعی.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، بعد از فوت همسرم که حـدود 11 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته جهت برقراری مستمری بازماندگان به تأمین اجتماعی مراجعه کردم و تقاضا نمودم به استناد ماده 39 قانون…
 • تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای بین‌المللی امام خمینی (ره)، ملایر، علوم دریایی خرمشهر، زابل، اردبیل، هرمزگان و تربیت معلم تبریز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 591 مورخ 11/7/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 591 مورخ 11/7/1385 به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، انتخاب آقایان دکتر حسن غفوری‌فرد، دکتر حسن زمانیان، دکتر پرویز باورصاداحمدی، دکتر احمد قنبری، دکتر عزیز حبیبی‌ینگجه، دکتر احمد نوحه‌گر و دکتر محمدعلی متفکر را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای بین‌المللی امام خمینی (ره)، ملایر، علوم دریایی خرمشهر، زابل، اردبیل، هرمزگان و تربیت معلم تبریز تصویب کرد.…
 • تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی بوشهر، زنجان و قزوین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 591 مورخ 11/7/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 591 مورخ 11/7/1385 به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انتخاب آقایان دکتر عبدالعلی ابراهیمی، دکتر رحیم سروری و دکتر علی‌اکبر زینالو را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی بوشهر، زنجان و قزوین تصویب کرد.…