• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۲۹۰۲/۹۳/۷                                                                      ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ ۳۰۲ شماره پرونده ۱۶۲۲ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳ سؤال رسیـدگی به بزه موضوع مـاده ۵۴ قانون حمـایت خانواده  ۱۳۹۱ که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه ۸ است، با دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده ۹ قانون شورای حل‌اختلاف، با شورای مذکور است؟ بطور کلی جـرایم مندرج در قـانون حمایت خانـواده در دادگاه خانواده رسیدگی می­شوند یا با توجه به مـیزان مجـازات، بـاید در دادگـاه جـزایی عـمومی یا شـورای حـل‌اختلاف رسیدگی شوند؟ نظریه شما…
 • مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع راهکار توسعه صادرات نرم‌افزار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۰۰۱۵۰/۹۴/ش                                                                  ۳۰/۱/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «راهکار توسعه صادرات نرم‌افزار» مرکز ملی فضای مجازی کشور مصوبه اول جلسه بیست و دوم مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «راهکار توسعه صادرات نرم‌افزار» که طی نامه شماره ۱۰۰۰۸۱/۹۴/ش مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.   مصوبه اول جلسه بیست و دوم مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی فضای مجازی کشو…
 • مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۰۰۱۵۱/۹۴/ش                                                                  ۳۰/۱/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» مرکز ملی فضای مجازی کشور مصوبه دوم جلسه بیست و دوم مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «توسـعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» که طی نامه شماره ۱۰۰۰۸۱/۹۴/ش مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.   مصوبه دوم جلسه بیست و دوم مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی …
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۳۶۳/ت۵۱۷۶۹هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۸۴۰۱/۵۱۷۶۹                                                                     ۳۰/۱/۱۳۹۴ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۳۶۳/ت۵۱۷۶۹هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره ۵۳۶۳/ت۵۱۷۶۹هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ تاریخ «۸/۱۰/۱۳۹۳» به صورت «۵/۱۱/۱۳۹۳» تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود. دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی…
 • اصلاح ردیف‌های (۱) و (۲) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۴۰۹۶/ت۵۱۰۰۸هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۴

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۸۴۰۳/۵۱۰۰۸                                                                     ۳۰/۱/۱۳۹۴ اصلاح ردیف‌های (۱) و (۲) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۴۰۹۶/ت۵۱۰۰۸هـ  مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۴ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نظر به اینکه در ردیـف‌های (۱) و (۲) جدول پیـوست تصویب‌نامه شماره ۴۰۹۶/ت۵۱۰۰۸هـ  مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۴، به ترتیب رقم‌های (۱۱.۵۵۰) و (۱۱.۸۸۰) به اشتباه (۱۱.۵۰۰) و (۱۱.۸۰۰) تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود. دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزای…
 • اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۰۳۷۴/ت۵۱۲۵۶هـ                                                               ۱/۲/۱۳۹۴ اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسات ۱۶/۹/۱۳۹۳ و ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۳) ماده (۵) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب کرد: اساسنامه صندوق نواوری و شکوفایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۲۹۸/ت۴۶۴۲۸هـ …
 • اصلاح ماده (۳) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۰۳۶۷/ت۵۱۵۷۰هـ                                                               ۱/۲/۱۳۹۴ اصلاح ماده (۳) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۸۲۴۳۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای بند (۹) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران ـ مصوب۱۳۶۸ـ تصویب کرد: ماده (۳) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۷۳۹۸/ت۳۰۰۳۸هـ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده۳ـ سرمایه شرکت…