• تصویب‌نامه در خصوص سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان

    شنبه 28 فروردین 1395 04:59
    شماره۵۰۶۳۹/ت۴۹۱۸۵هـ                                                             ۲۳/۴/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ی) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مـصو…