• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۱۴۸

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏  جلسه یکصد و چهل و هشتم(148)  13 مهـرمــاه 1384 هجری‎شمسی 1 رمضان‎المبارک 1426 هجری‎قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی    دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم1385 ـ 1384صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهار‎شنبه سیزدهم مهرماه 1384            فهرست مندرجات:   1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: علی ‎باغبانیان‏، سیدحسن‎آقا حسینی‎طباطبایی‏، اسماعیل‎ گرامی‎مقدم‎ و حسن نوعی‎اقدم.4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شو…