• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۳۹۴

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ سیصد و نود و چهارم‌ 5  بهمن‌ ماه‌ 1382 هجری‌شمسی‌ (394) 2 ذیحـجـه‌ 1424 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم‌ 1383 ـ 1382 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ پنجم‌ بهمن‌ماه‌ 1382           فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: رضا عبداللهی‌ ـ موریس‌ معتمد ـ منصور سلیمانی‌ میمندی‌ ـ داودسلیمانی‌ و محسن‌ آرمین‌.4…