• مصوبه شورایعالی اداری راجع به تأسیس صندوق اشتغال و ازدواج مهررضا (ع)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی          شورای عالی اداری در یکصد و سی امین جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور انسجام تشکیلاتی و ایجاد تسهیلات لازم برای اشتغال و ازدواج جوانان و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود کشور در اجرای بند (1) و (2) جز « ب» ماده 1 قانون برنامه سوم کشور تنفیذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تصویب کرد:         1ـ صندوق توسعه اشتغال روستایی، صندوق اندوخته ا…