• اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو

    شنبه 28 فروردین 1395 04:50
    شماره۱۴۶۳۲۰/ت۴۵۹۲۳هـ                                                        ۲۴/۷/۱۳۹۱ اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب نمود: اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، موضوع تصویب‌نامه شماره…
  • تصویب‌نامه در مورد احتساب مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری و اجرای حکم بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه واریز شده یا می‌شود به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد

    شنبه 28 فروردین 1395 04:50
    شماره ۱۴۶۳۰۷/ت۴۸۱۷۵ک                                                       ۲۴/۷/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در مورد احتساب مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری و اجرای حکم بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه واریز شده یا می‌شود به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۶۱۰ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات…