• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۵۲

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ پنجاه‌ و دوم(52)‌ 8 آذر مـاه‌  1383 هجری‌شمسی‌  15شوال‌المکرم‌ 1425 هجری‌ قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌ 1384 ـ 1383 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ هشتم‌ آذرماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌: 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: سلمان‌ خدادادی‌،سیدجلال‌ حسینی‌، حسینعلی‌ شهریاری‌ و ایرج‌ ندیمی‌.4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم‌ مجل…