• اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۵۵۸۹۳/ت۴۲۴۹۶هـ                                                             ۲۳/۳/۱۳۹۱ اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب۱۳۸۳ـ تصویب نمود: در ماده (۹) تصویب‌نامه شماره ۹۷۸۶۳/ت۴۲۴۹۶هـ مورخ ۳/۵/۱۳۸۹، بعد از واژه «پنج» عبارت «یا هفت» اضافه می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ م…
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ                                                              ۲۳/۳/۱۳۹۱ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان اوقاف وامور خیریه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۹۰۷۱۳۰/۹۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ سازمان اوقاف و امورخیریه و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب۱۳۶۳ـ تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، موضوع …
 • تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای ماژین از توابع بخش ماژین شهرستان دره شهر به شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۵۵۹۲۰/ت۴۶۷۰۹ک                                                             ۲۳/۳/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای ماژین از توابع بخش ماژین شهرستان دره شهر به شهر وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۸۷۷/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء (د) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: روستای ماژین مرکز بخش ماژین پس از تجمیع با …
 • تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای ماکلوان بالا مرکز بخش سردار جنگل از توابع شهرستان فومن در استان گیلان به شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۵۵۹۱۹/ت۳۲۵۱۹ک                                                             ۲۳/۳/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای ماکلوان بالا مرکز بخش سردار جنگل  از توابع شهرستان فومن در استان گیلان به شهر وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۰۳۱۵/۴۲/۴/۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء (د) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ موافقت نمودند: روستای ماک…
 • تصویب‌نامه در خصوص تغییر نام شهرستان تخت جلگه از توابع استان خراسان رضوی به فیروزه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۵۵۹۱۸/ت۴۴۷۰۴ک                                                             ۲۳/۳/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تغییر نام شهرستان تخت جلگه از توابع استان خراسان رضوی به فیروزه وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۸۹۴۲۸/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء (د) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: نام شهرستان تخت جلگه از توابع استان خراسان…
 • قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق‌آباد)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۱۱۸۴/۵۶۸                                                                         ۶/۳/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۹۱۲۵۹/۴۶۷۲۱ مورخ ۳/۵/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قـانون اساسی جمـهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق‌آباد) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تص…
 • اصلاحیه ماده چهاردهم نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۷/۷/۱۳۱۰

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۰۰/۱۰۱۸۵/۹۰۰۰                                                              ۲۳/۳/۱۳۹۱ اصلاحیه ماده چهاردهم نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق  مصوب ۱۷/۷/۱۳۱۰ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور متن اصلاحی ماده چهاردهم نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۷/۷/۱۳۱۰ وزارت عدلیه که به تأیید ریاست محترم قوه قضاییه وقت رسیده است جهت درج در روزنامه عیناً ایفاد می‌گردد. «اصلاحیه ماده چهاردهم: صاحب دفتر مکلف است فی‌المجلس پس از ثبت نکاح یا طلاق یک جلد نکاحیه یا طلاق‌نامه مطابق ثبت واقعه تهیه و پس از ا…
 • آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۰۰/۱۰۱۱۸/۹۰۰۰                                                              ۲۲/۳/۱۳۹۱ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی در اجرای بند ۶ سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی ۱/۹/۱۳۸۸ و بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب ۱۳۹۰ و در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن…