• رأی شماره‌های ۷۲۴ الی ۷۲۶ و ۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری شماره ۵۲۴۸۸/۲ ـ ۵۲ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ اداره کل درآمد حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۹۳/۲۷۴، ۲۵۶، ۹۱/۱۱۳۳، ۹۲/۲۲۴                                           ۲۴/۶/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۱۰/۶/۱۳۹۴        شماره دادنامه: ۷۲۴ الی ۷۲۶ و ۷۷۹ کلاسه پرونده : ۹۱/۱۱۳۳، ۹۲/۲۲۴، ۹۳/۲۷۴، ۲۵۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : ۱ـ شرکت تعاونی تولیدی گیل بازیافت با مدیریت آقای اردوان پزشک ۲ـ شرکت بهباف شمال با مدیریت آقای کریم همتیان ۳ـ شرکت ماشین‌سازی اندیشه شمال با مدیریت آقای عبدالرضا حمیدی سیبنی ۴ـ شرکت صنایع پلاستیک گیلان کوب با مدیریت آقای گوراب جیری پور موضوع شکایت و خ…
 • رأی شماره ۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۵۰۶۹۸/۴۲۹۹۰ ـ ۵/۳/۱۳۸۹ شورای اقتصاد

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره ۹۱/۴۵۶                                                                            ۱۴/۷/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۳۱/۶/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۸۱۵      کلاسه پرونده: ۹۱/۴۵۶                                          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۰۶۹۸/۴۲۹۹۰ ـ ۵/۳/۱۳۸۹ شورای اقتصاد گردش کار: معاون حقوقی، مجلس وتفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۵۹/۲۰۰۰۰ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۱، ابطال مصوبه شماره ۵۰۶۹۸/۴۲۹۹۰ ـ ۲…
 • رأی شماره ۸۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۳۲۰۹۴/ن ـ ۷/۱۲/۱۳۸۷ سازمان مسکن و شهرسازی همدان (راه و شهرسازی همدان)

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره ۹۱/۵۹                                                                              ۱۴/۷/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۳۱/۶/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۸۱۴      کلاسه پرونده: ۹۱/۵۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۲۰۹۴/ن ـ ۷/۱۲/۱۳۸۷ سازمان مسکن و شهرسازی همدان [راه و شهرسازی همدان] گردش کار: آقای مهرداد سلیمانی به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۲۰۹۴/ن ـ ۷…
 • قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۵۲۸۳۲/۶۱۴                                                                       ۲۳/۷/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی …