• رأی شماره ۴۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۳، ۲ و ۵ اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کشها در استانداری تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۸۹/۵۷۲                                                                   ۲۷ / ۷ /۱۳۹۲ تاریخ دادنامه:۸/۷/۱۳۹۲         شماره دادنامه:۴۴۱       کلاسه پرونده: ۸۹/۵۷۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت امداد خودرو البرز موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲، ۳ و ۵ صورت‌جلسه شماره ۸۴۷۳/۴۱/د استانداری تهران گردش‌کار: شرکت امداد خودرو البرز به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲، ۳ و ۵ صورت‌‌جلسه شماره ۸۴۷۳/۴۱/د استانداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است …
 • رأی شماره ۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ معاون اول رئیس‌جمهور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۰/۲۶۳                                                                        ۱۴/۸/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۲۲/۷/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۴۷۲       کلاسه پرونده : ۹۰/۲۶۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ معاون اول رئیس جمهور گردش کار : قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره ۴۵۵۳۸ـ۱۷/۳/۱۳۹۰ ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ معاون اول رئیس جمهو…
 • رأی شماره ۴۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در دانشگاه شهید بهشتی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۱/۳۷۶                                                                        ۱۴/۸/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۲۹/۷/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۴۹۲       کلاسه پرونده : ۹۱/۳۷۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سیدمهدی موسوی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  گردش کار : آقای سیدمهدی موسوی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته الزام دانشگاه علوم پزشکی قم به احتساب ایام خدمت د…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای قاسم سلیمانی دشتکی به عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۹۱۹۵/ت۴۹۸۶۰هـ                                                            ۲۰/۸/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای قاسم سلیمانی دشتکی به عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب نمود: آقای قاسم سلیمانی دشتکی به عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎جمه…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای مجید خدابخش به عنوان استاندار اردبیل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۸۸۵۶/ت۴۹۸۵۹هـ                                                            ۱۹/۸/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای مجید خدابخش به عنوان استاندار اردبیل وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب نمود: آقای مجید خدابخش به عنوان استاندار اردبیل تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری…