• نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۷۱۶                                                                                                                              ۱     شماره۲۱۰۶۰هـ/ب                                                                           …
 • رأی شماره‌های ۲۱۳ـ ۲۱۲ـ ۲۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۶۲۷۴۹/ت۴۴۱۶۵ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  تاریخ دادنامه: ۲۷/۳/۱۳۹۲                 شماره دادنامه: ۲۱۳ـ۲۱۲ـ۲۱۱ کلاسه پرونده: ۸۹/۶۹۸ ـ۴۳۰ ـ ۱۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱ـ آقای هاشم شمشیری نسب ۲ـ شرکت صنایع مخابراتی راه دور با وکالت آقایان اسد پیرایه جو و ابراهیم لاریجانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۶۲۷۴۹/ت۴۴۱۶۵ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید گردش کار: آقای هاشم شمشیری نسب به موجب دادخواستی، ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۶۲۷۴۹/ت۴۴۱۶۵ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید را …
 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۳۹۴/۹۰۰۰ ـ ۱۸/۴/۱۳۹۲ رؤسای کل دادگستری استانها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰/۲۰۴۰۰/۹۰۰۰                                                              ۱۸/۴/۱۳۹۲ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۳۹۴/۹۰۰۰ ـ ۱۸/۴/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه‌قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث شماره۱۰۰/۲۰۳۹۴/۹۰۰۰                                                              ۱۸/۴/۱۳۹۲ رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور در اجرای ماده ۳۰ قانون تأسیس سازمان نظام مهند…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر لپوئی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۲۱۹۹۵                                                                         ۱/۴/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر لپوئی استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معما…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بیضا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۲۱۹۸۵                                                                         ۱/۴/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بیضا استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معمار…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر پاکدشت (الحاق اراضی تعاونی مسکن موتوری شهرداری تهران)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۲۲۰۰۰                                                                         ۱/۴/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر پاکدشت (الحاق اراضی تعاونی مسکن موتوری شهرداری تهران) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم و…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری حدود ۶۰ هکتار اراضی متعلق به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران واقع در جنوب شرق شهر زاهدان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۲۱۰۴۱                                                                       ۲۷/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری حدود ۶۰ هکتار اراضی متعلق به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران واقع در جنوب شرق شهر زاهدان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ خود موضوع تغییر کاربری حدود ۶۰ هکتار اراضی متعلق به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران واقع در جنوب شرق شهر زاهدان را مطابق بند ۶ مصوبه ک…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح موضعی در حریم شهر چهارباغ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۲۱۰۳۸                                                                       ۲۷/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح موضعی در حریم شهر چهارباغ استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران ، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی …
 • نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۸۰۷/۹۲/دش                                                                     ۱۱/۴/۱۳۹۲ نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور (مصوب جلسه ۷۳۲ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) نهاد ریاست جمهوری ـ مجلس شورای اسلامی ـ قوه قضائیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ شورای عالی حوزه‌های علمیه شورای تخصصی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ـ استانداری‌های سراسر ک…
 • رأی شماره ۲۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی‌مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۲/۲۲۰                                                                        ۱۱/۴/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۷/۳/۱۳۹۲         شماره دادنامه: ۲۱۴       کلاسه پرونده: ۹۲/۲۲۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ابوالفضل علیمرادی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای ابوالفضل علیمرادی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: «اینجانب از کارگران شرکت صنایع آذر آب اراک می‌باشم، شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۴…
 • رأی شماره ۱۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۱ بند پ ماده۲ لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۸۸

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
                                                                                                  ۱۱/۴/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۰/۳/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۱۹۵    کلاسه پرونده: ۸۹/۳۸۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا امیری فر موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند پ ماده ۲ لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ۱ بند پ ماده ۲ لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ را خواستار …