• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مطالعات ارزیابی طرح مجموعه شهری تهران (استانهای تهران و البرز)

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۳۰۰/۶۶۸۶۰                                                                       ۵/۱۲/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مطالعات ارزیابی  طرح مجموعه شهری تهران (استانهای تهران و البرز) مدیرکل محترم دفتر طرح کالبدی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ پس از استماع گزارش مرحله اول نتایج مطالعات ارزیابی طرح مجموعه شهری تهران (استانهای تهران و البرز) مقرر نمود: مرحله دوم این مطالعات با تمرکز بر ارزیابی و ارائه دلایل عدم تحقق این طرح تهیه و به شورا ارائه گردد…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گرم شدن هوای زمین و تأثیر آن بر پهنه‌های سکونتگاهی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۳۰۰/۶۶۸۵۹                                                                       ۵/۱۲/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گرم شدن هوای زمین  و تأثیر آن بر پهنه‌های سکونتگاهی ایران مدیرکل محترم دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ پس از استماع گزارشهای سازمان هواشناسی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و توضیحات سازمان حفاظت محیط زیست درباره پدیده گرم شدن هوای زمین و بیابان‌زایی و تأثیر آن بر پهنه‌های سکونتگاهی ای…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میناب

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۳۰۰/۶۴۰۹۷                                                                     ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میناب استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری، به پیوست دو سری اسناد و مدارک طرح جامع شهر میناب موضوع مصوبه مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۴ شورای عالی به شرح ذیل، جهت اجرا، ابلاغ میگردد. ۱ـ یک جلد آلبوم …
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۱۶۴۲۴۱/ت۵۲۹۴۰هـ                                                       ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۳۰۳۰۷/۵۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲)…
 • اصلاح ماده (۲) مقررات اجرایی ماده (۹) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴هـ                                                        ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ اصلاح ماده (۲) مقررات اجرایی ماده (۹) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور صندوق نوآوری و شکوفایی هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۸۶۹۸/۱۱ مورخ ۳/۵/۱۳۹۴ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی …
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲هـ                                                          ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیأت‌وزیران در جلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی  و صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد…
 • آیین‌نامه اجرایی مواد (۴) و (۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۱۶۵۵۲۳/ت۵۰۲۵۹هـ                                                        ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ وزارت نفت ـ وزارت نیرو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور هیأت‌وزیران در جلسه ۵/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو و به استناد مواد (۴) و (۷) و بند (ب) ماده (۷۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آیین­نامه اجرایی مواد (۴) و (۷) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی مواد (۴) و (۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ماده۱ـ دامنه شمول این آیی…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۱۶۴۲۴۰/ت۵۲۶۹۱هـ                                                         ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۶۰۴۴۳/۹۴ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مص…
 • کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای کلیه ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۱۶۳۶۴۴/ت۵۲۸۹۴هـ                                                         ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای کلیه ردیف‌های تعرفه جداول پیوست  آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۴۳۳۷۵/۶۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تعداد طبقات تعرفه­ای کلیه ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های هزینه خدمات سال ۱۳۹۴ سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۱۶۱۱۱۱/ت۵۲۶۰۴هـ                                                            ۸/۱۲/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های هزینه خدمات سال ۱۳۹۴ سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹/۱۰/۹۴۲ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۴ دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۴) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد: ۱ـ تعرفه ‌ های هزینه خدما…
 • تصویب‌نامه درخصوص تمدید مهلت مقرر در ماده(۹) اصلاحی آیین‌نامه کاربردی‌شدن کارت شناسایی ملی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۶۵۵۲۸/ت۵۲۹۳۸هـ                                                        ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص تمدید مهلت مقرر در ماده (۹) اصلاحی آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی وزارت کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۱۸۲۴ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۶) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ تصویب کرد: مهلت مقرر در ماده (۹) اصلاحی آیین­نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی موضوع تصویب­نامه شماره ۱۵۵۳۲۰/ت۴۹۵۲۳هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹…
 • تصویب‌نامه درخصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۶۴۲۳۷/ت۵۲۹۳۹هـ                                                         ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ تصویب‌نامه درخصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  از محل اندوخته احتیاطی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامـی ایران و به استناد بـند (هـ) ماده (۱۰) قـانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ تصویب کرد: سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ چهل و سه هزار و چهارصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰ر۴۳) ریال ب…
 • رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره هـ/۹۲/۷۶۳ـ ۴۰۹                                                              ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تار…
 • رأی شماره ۱۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان ۵/۱ درصد بابت کلیه پیمانها و قراردادها و... خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره هـ/۹۳/۱۰۴                                                                      ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۳ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع: «ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان ۵/۱ درصد بابت کلیه پیمانها و قراردادها و... خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پی…
 • رأی شماره ۱۲۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره هـ/۹۰/۱۰۲                                                                      ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۵۹ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۲۰/۱۱/…
 • رأی شماره ۱۲۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ۷۹۳ـ ۱۸/۹/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر گلدشت در خصوص اعطاء ۲۵درصد تخفیف عوارض شهرداری خلاف قانون است و ابطال می‌شود

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره هـ/۹۴/۲۵۲                                                                      ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۲ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع: «مصوبه شماره ۷۹۳ـ ۱۸/۹/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر گلدشت درخصوص اعطاء ۲۵ درصد تخفیف عوارض شهرداری خلاف قانون است و ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اد…