• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی - جلسه ۷۶

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ هفتاد و ششم‌(76) 25 بــهمن‌ماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌3 محرم‌الحرام‌  1426 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ بیست‌ و پنجم‌ بهمن‌ماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: سیدعلی‌ ریاض‌،زین‌العابدین‌ طهماسبی‌سروستانی‌، ایرج‌ ندیمی‌،غلامرضا کرمی‌ و عزت‌الله یوسفی…