• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ _ جلسه ۱۰۵

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ صد و پنجم‌(105) 18 اردیبهشت‌ماه‌ 1384 هجری‌شمسی‌ 29 ربیــع‌الاول‌  1426 هجری‌قمـری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ هجدهم‌ اردیبهشت‌ماه‌ 1384          فهرست‌ مندرجات :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: محمدناصر توسلی‌زاده‌،کیانوش‌ صادق‌دقیقی‌، علی‌ زادسر و علی‌اکبر آقایی‌مغانجوقی‌.4 ـ بیا…