• آیین‌نامه ایمنی در معادن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۱۹۹۴۱۱                                                                            ۵/۱۲/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک فقره آیین‌نامه ایمنی در معادن (به انضمام لوح فشرده) مصوب موضوع ماده۸۵ قانون کار برای درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد، دستور فرمایید پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال یک نسخه از روزنامه حاوی آیین‌نامه چاپ شده به دفتر روابط عمومی اقدام نمایند. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ اسداله عباسی   آیین‌نامه ایمنی در معادن سال ۱۳۹۱ هدف: هدف از تدوین این آیی…
 • اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییرآب و هوا و پروتکل‌های الحاقی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۲۴۸۴۸۷/۴۸۱۵۳                                                               ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییرآب و هوا و پروتکل‌های الحاقی وزارت امور خارجه سازمان حفاظت محیط زیست نظر به اینکه در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل‌های الحاقی موضوع تصویب‌نامه شماره۲۱۷۸۴۵/ت۴۸۱۵۳هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ عبارت «و معاونت حقوقی رییس‌جمهور» بعد از عبارت «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور» تحریر نشده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود. دب…
 • تصمیم‌نامه در خصوص صدور پروانه بهره‌برداری، برای فعالیت‌های دوزندگی و واحدهای متقاضی تولید پوشاک در شهرکهای صنعتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۲۴۹۹۷۴/ت۳۹۱۲۷ن                                                          ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیم‌نامه در خصوص صدور پروانه بهره‌برداری، برای فعالیتهای دوزندگی و واحدهای متقاضی تولید پوشاک در شهرکهای صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط زیست تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه حمایت از تولید به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود: ۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصمیم‌نامه، برای فعال…
 • تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت کشور نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان‌های نجف‌آباد و میانه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۲۴۹۹۱۶/ت۴۸۳۹۷هـ                                                          ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت کشور نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان‌های نجف‌آباد و میانه وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهادهای شماره ۶۲۵۱۶/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۱ و شماره ۱۳۱۸۷۰/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: وزارت کشور مکلف است در شهرستان‌های نجف‌آباد و میانه نسبت به دایر نمودن فرمانداری وی…
 • تصویب‌نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت دادگستری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۲۴۶۲۷۸/ت۴۸۵۲۷هـ                                                          ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت دادگستری وزارت دادگستری ـ  معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت دادگستری موضوع ماده (۲۱۷) قانون یادشده به شرح پیوست که تأیید ش…