• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (شماره های ۱۲۷ تا ۱۲۹)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    1271ـ مهلت پرداخت دیه در مورد قتل و جرح غیرعمدی از زمان وقوع جنایت شروع می‌شود.2ـ امکان اقامه دعوی اعسار پس از صدور حکم قطعی از دادگاه است هرچند مهلت پرداخت دیه قانوناً  به پایان نرسیده باشد.         سؤال ـ 1ـ مهلت پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است آیا در مورد قتل غیرعمد یا جرح غیرعمد نیز مهلت وجود دارد و اگر جواب مثبت است مهلت مذکور از چه تاریخ شروع می‌شود؟         2ـ آیا امکان طرح دعوی اعسار قبل از صدور حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه وجود دارد یا خیر؟ نظریه شماره 7148/7 ـ…