• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۹۱

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ نود و یکم (91)‌ 23 اسفنـدمـاه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 2  صفـرالمظفـر  1426 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ بیست‌ و سوم‌ اسفندماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات:   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: محمدحسن‌دوگانی‌آغچغلو، غلامرضا میرزایی‌، سیدجلال‌یحیی‌زاده‌فیروزآباد و محمدناصر توسلی‌زاده‌.…