• مصوبه « اصلاح موادی از اساسنامه فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)            شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 650 مورخ 21/7/1388، بنا به پیشنهاد مورخ 15/7/1388 کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه « اصلاح موادی از اساسنامه فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران» را به شرح ذیل تصویب نمود:           « 1ـ ماده 15 اساسنامه فرهنگستان هنر، ماده 18 اساسنامه فرهنگستان علوم، ماده 17 اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی و ماده 6 اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:           افراد پیشنهادی بر…
 • آیین‌نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)            شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 650 مورخ 21/7/1388، بنا به پیشنهاد مورخ 7/7/1388 کمیسیون تحول علوم انسانی دبیرخانه شورای عالی « آیین‌نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی» را به شرح ذیل تصویب نمود:           ماده1ـ اصل تأسیس           با هدف ایجاد تحول پایدار در علوم انسانی و به منظور طراحی، سازماندهی، برنامه‌ریزی، مدیریت و هدایت تحول علوم انسانی در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی، به استناد ماده 18 آیین‌نامه داخلی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه جنوب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کهکیلویه و بویراحمد            در اجرای بند(5) ماده(4) قانون‌تأسیس شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری‌ایران و ماده(42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری‌کشور، مصوب12/10/1378 هیأت‌محترم‌وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/5/1388؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جنوب کهکیلویه و بویراحمد (شامل شهرستانهای کهکیلویه، گچساران و بهمئی) را که ت…