• حضور دبیر یا یک عضو هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی در ترکیب هیأت امنای جشنواره فارابی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 601 مورخ 15/12/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 601 مورخ 15/12/1385 حضور دبیر یا یک عضو هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی در ترکیب هیأت امنای جشنواره فارابی را تصویب کرد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی…
 • آئین‌نامه تکریم استادان بازنشسته دانشگاهها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 601 مورخ 15/12/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         ماده1ـ افراد مشمول این آیین‌نامه کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشور می‌باشند که با رتبه استاد تمامی به افتخار بازنشستگی نایل می‌شوند.        تبصره ـ افرادی که بنا به حکم هیأت‌های پاکسازی و یا هیأت‌های انتظامی بازنشسته اعلام شده باشند و اساتید مقیم خارج از کشور مشمول این آیین‌نامه نخواهندبود.        ماده2ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانش…
 • نامگذاری روز ۱۷ ربیع‌الاول به عنوان روز اخلاق و مهر ورزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 601 مورخ 15/12/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 601 مورخ 15/12/1385 نامگذاری روز 17ربیع‌الاول سالروز تولد پیامبر اعظم (ص) را به عنوان روز اخلاق و مهرورزی تصویب کرد.…