• مصوبه هشتصد و نود و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۳ موضوع: آیین‌نامه کلاس‌های چندپایه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۵۶۶۸۲/۱۲۰                                                                         ۳/۹/۱۳۹۳ جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور متن مصوبه شماره ۸۹۵ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۳ شورای عالی آموزش و پرورش موضوع «آیین‌نامه کلاس‌های چند پایه» که به تأیید رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است، جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید نسخه‌ای از آن برای دبیرخانه این شورا ارسال گردد. دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید   شماره۵۶۱۷۰/۱۲۰  …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد اعضای کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فنی۳)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۳۰۰/۱۷۱۰۲                                                                         ۸/۴/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد اعضای کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فنی۳) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملـی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رس…
 • آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۰۵۱۵۷/ت۵۰۷۵۹هـ                                                           ۱۱/۹/۱۳۹۳ وزارت دادگستری ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۸۰۹۹/۰۱/۹۳ مورخ ۱/۴/۱۳۹۳ وزارت دادگستری و به استناد بند (ب) و تبصره (۱) ماده (۱۱) و ماده (۷۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ ، آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی را به شرح زیر تصویب کرد…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۰۳۶۵۲/ت۵۱۱۸۱ هـ                                                             ۹/۹/۱۳۹۳ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۲۳) قانون …
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعرفه‌های خدمات درمان اعتیاد در بخش دولتی جهت مراکز سرپایی و تعرفه هتلینگ مراکز اقامتی (TC) سال ۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۰۵۱۶۰/ت۵۰۹۸۲هـ                                                            ۱۱/۹/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعرفه‌های خدمات درمان اعتیاد در بخش دولتی جهت مراکز سرپایی و تعرفه هتلینگ مراکز اقامتی (TC) سال ۱۳۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تأ…