• اصلاح بند (ن) الحاقی به ماده (۱) و تبصره (۲) الحاقی به ماده (۴۲) آیین‌نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۸۱۵۱/ت۴۹۹۳۳هـ                                                           ۹/۱۰/۱۳۹۲ اصلاح بند (ن) الحاقی به ماده (۱) و تبصره (۲) الحاقی به ماده (۴۲) آیین‌نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت راه و شهرسازی هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۷۵۴/۱۰۰/ص/۹۲ مورخ ۵/۹/۱۳۹۲ وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (۲) ماده (۵) اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری ـ مصوب ۱۳۶۷ـ تصویب نمود: در بند (ن) الحاقی به ماده (۱) آیین‌نامه مدیریت و ساماندهی …
 • آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۲ـ۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۷۷۳۵/ت۵۰۰۴۲هـ                                                           ۸/۱۰/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۲ـ۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را به…
 • آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۸۳۵۷/ت۴۹۰۱۷هـ                                                           ۹/۱۰/۱۳۹۲ وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۰) قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ ، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی قانو…
 • تصویب‌نامه درخصوص افزایش مبلغ حق حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۸۱۴۹/ت۴۹۷۹۷هـ                                                           ۹/۱۰/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص افزایش مبلغ حق حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۹۴۶۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (۴۹) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب نمود: حق حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۱۶۶۸/ت…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال ۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۸۳۵۸/ت۴۹۸۰۶هـ                                                           ۹/۱۰/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال ۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع‌به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۲۷/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۰ـ تصویب نمود: کمک هزینه مسکن…
 • تصویب‌نامه درخصوص قیمت هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه‌های سیمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۷۷۱۸/ت۴۹۹۲۹هـ                                                           ۸/۱۰/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص قیمت هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه‌های سیمان وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ـ قیمت هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه‌های سیمان که به شبکه سراسری گاز اتصال ندارند تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۳ و آن دسته از کارخانه‌های سیما…
 • تصویب‌نامه درخصوص ایفای تعهدات ارزی بین‌المللی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۷۷۳۲/ت۵۰۰۴۳هـ                                                           ۸/۱۰/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص ایفای تعهدات ارزی بین‌المللی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۹۸۸۴/۲۱ـ۱۵۰۱۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: به منظور ایفای تعهدات ارزی بین‌المللی، معاونت برنامه‌ریزی و نظا…
 • تصویب‌نامه درخصوص برقراری فوق‌العاده شغل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۸۱۴۵/ت۴۹۷۰۳هـ                                                           ۹/۱۰/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص برقراری فوق‌العاده شغل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۸۸۶۰۷/۱ مورخ ۲ /۷/۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات…
 • رأی شماره ۶۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۲/۸۱۱                                                                        ۳۰/۹/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۱۱/۹/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۶۲۸      کلاسه پرونده : ۹۲/۸۱۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : قائم مقام سازمان انرژی اتمی موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردش‌کار : قائم مقام سازمان انرژی اتمی به موجب نامه شماره ۱۰۰۰۹۳ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰، ضمن ارائه چندین رأی از شعب ۹، ۴، ۳ و ۲ دیوان عدالت اداری، اعمال ماده ۹۰…