• آگهی دعوت از بستانکاران شرکت چمندار سبز تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۹۲۸ (در حال تصفیه) نوبت دوم

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    با توجه به اینکه آگهی انحلال شرکت در روزنامه رسمی کشور مورخه 23/4/90 صفحه 39 درج گردیده است بدینوسیله طبق ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت دعوت می‌شود با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته ظرف مدت 6 ماه از تاریخ درج اولین آگهی به آقای مهدی مختاریان زواره به نشانی تهران ـ خ 17شهریور ـ اتوبان محلاتی انتهای عارف شمالی ـ خ الله دادی ‌ـ خ شکوری ـ کوچه احمد صابری پ13 مراجعه فرمایند. پ80171 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری…
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مجموعه شهری تبریز

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم آذربایجان‌شرقی      شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هشتمین جلسه سال جاری در تاریخ 27/4/1390 پیرو مباحث خود در خصوص طرح مجموعه شهری تبریز (مصوب جلسه مورخ 2/4/1389 شورای عالی) به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:     جمعیت‌پذیری شهر جدید سهند به یکصد و هشتاد و پنجهزار نفر اصلاح می‌گردد.     مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس به کلیه مراجع ذیربط اعلام می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور…