• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۵۶

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ پنجـاه‌ و ششـم‌ (56)  24 آذرماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌1 ذیقـعـده‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌ 1384 ـ 1383 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ بیست‌ و چهارم‌ آذرماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌:   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: مرتضی‌ فضلعلی‌،منصور یاوری‌، سیدجلال‌ یحیی‌زاده‌فیروزآباد وشاهین‌ محمدصادقی‌.4 ـ تذکرا…