• انتخاب عضو هیئت امنای بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    (مصوب جلسه 598 مورخ 3/11/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 598 مورخ 3/11/1385 پیرو استعفای آقای حسین یزدی از عضویت در هیئت امنای بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری، آقای دکتر محمدمطهری فرزند استاد مطهری را در اجرای بند11 ماده7 اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری به عضویت هیئت امنای بنیاد منصوب نمود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری…
  • انتخاب چهارنفر از اعضای هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    (مصوب جلسه 598 مورخ 3/11/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 598 مورخ 3/11/1385 آقایان دکتر علی‌اکبر ولایتی، دکتر حسن حبیبی، حجه‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسن خمینی و  حجه‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محسن قمی را به عنوان اعضای هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب نمود.…