• تصمیم‌گیری در خصوص شوراهای عالی موازی با شوراهای عالی فضای مجازی

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۰۰۲۹۲/۹۵/ش                                                                     ۶/۲/۱۳۹۵ جناب آقای جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، مصوبات جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ شورای عالی فضـای مجازی به شرح ذیـل برای درج در روزنامه رسمـی ارسـال می‌شود. خواهشمنـد است دستور فرمایید اقـدام لازم معمـول و سه نسخه از اصـل روزنامه را بـه ایـن مرکز ارسـال نمایند.   تصمیم‌گیری در خصوص شوراهای عالی موازی …
 • اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها، تأیید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۲۱۴۲/ت۵۲۷۳۶هـ                                                               ۵/۲/۱۳۹۵ اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها، تأیید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۱/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۷۷۰۳۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر جایگزین ماده (۶) آیین ‌ نامه اجرایی نحوه طبقه ‌ بندی بنگاه ‌ ها، تأیید صورتهای مالی و …
 • اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۴۴۱۹/ت۴۱۸۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ و شماره ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۲۱۴۷/ت۵۲۴۸۸هـ                                                               ۵/۲/۱۳۹۵ اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۴۴۱۹/ت۴۱۸۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ و شماره ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت وزیران در جلسه ۱/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۹۳۵/۶۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: بندهای (…
 • آیین‌نامه کشت فراسرزمینی

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۲۱۴۶/ت۵۱۲۷۱هـ                                                               ۵/۲/۱۳۹۵ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ صندوق توسعه ملی هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه کشت فراسرزمینی را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه کشت فراسرزمینی ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین حد مجاز استانداردهای خروجی ازکارخانجات و کارگاه‌های صنعتی

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۹۵۰۵/ت۴۹۰۶۵هـ                                                                ۳۱/۱/۱۳۹۵ تصویب‌نامه در خصوص تعیین حد مجاز استانداردهای خروجی از کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی سازمان حفاظت محیط زیست هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۱۵) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب ۱۳۷۴ـ تصویب کرد: ۱ـ حد مجاز استانداردهای خروجی از کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود. ۲ـ این تصویب‌نامه جای…
 • تصویب‌نامه در خصوص توقف واگذاری بیش از (۴۹%) سهام پست بانک

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۳۱۹۸/ت۵۲۸۸۰هـ                                                               ۷/۲/۱۳۹۵ تصویب‌نامه در خصوص توقف واگذاری بیش از (۴۹%) سهام پست بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیأت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۰۵۹۰۲/۶۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: با توجه به عدم تحقق شروط مندرج در قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های …
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین محصولات ذرت و جو در کلیه استان‌ها به منظور عرضه در بورس کالای ایران

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۳۱۹۵/ت۵۲۹۶۵هـ                                                               ۷/۲/۱۳۹۵ تصویب‌نامه در خصوص تعیین محصولات ذرت و جو در کلیه استان‌ها به منظور عرضه در بورس کالای ایران وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۳۷۴۱۱/۰۲۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ت…