• رأی شماره ۳۳۱- ۳۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۰/۷۶۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ وزارت آموزش و پرورش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 13/5/1387        شماره دادنامه: 331، 332         کلاسه پرونده: 87/258، 53        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: 1ـ آقای حسین صالحی 2ـ دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 50/760 مورخ 22/12/1386 وزارت آموزش و پرورش.        مقدمه: شکات به شرح دادخواست و شکایت‎نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، وزیر آموزش و پـرورش طی بخشنامه شماره 50/260 مورخ 22/12/1386 اعلام داشته‎اند، اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق‌الزحمه افرادی…
 • رأی شماره ۱۴۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 7/12/1386          شماره دادنامه: 1442         کلاسه پرونده: 84/220        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: شرکت دیرپاشیمی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/3404 و 3403 و 3402 موضوع شکایت شرکت دیرپاشیمی به طرفیت شهرداری ساوه کمیسیون ماه 77 قانون شهرداریها به خواسته ابطال رأی شماره 22184 مورخ 27/5/1381 کمیسیون ماده77 قانون شهرداریها به شرح …
 • رأی شماره ۱۴۷۷-۱۴۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتهائی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مربوط به سال ۱۳۸۴ـ۱۳۸۳ و ابطال

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
   قسمتهائی از مصوبات شورای اسلامی شهرهای مهریز و حمیدیا         تاریخ: 12/12/1386        شماره دادنامه: 1477، 1478، 1479، 1480، 1481         کلاسه پرونده: 83/572، 716، 84/619، 620، 85/182        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: 1ـ شرکت آب و فاضلاب استان یزد 2ـ شرکت گاز استان یزد 3ـ شرکت برق منطقه‎ای یزد.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهائی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مربوط به سال 1384ـ1383 و ابطال قسمتهائی از مصوبات شورای اسلامی شهرهای مهریز و حمیدیا.        مقد…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 630 مورخ 12/6/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه630 مورخ12/6/1387 ، بنا به پیشنهاد مورخ 12/6/1387  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب نمود:        « آقای دکتر مرتضی زرگر شوشتری، بموجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب می‌شود.»…
 • مصوبه انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 630 مورخ 12/6/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 630 مورخ 12/6/1387 ، به استناد بند 11 ماده 4 مصوبه سیاست‌ها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC (مصوب جلسه 623 مورخ 10/2/1387) تصویب نمود:        « آقایان دکتر سیدشهاب‌الدین صدر و دکتر حسین کچویان بعنوان نمایندگان شورای عالی ‌انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایـگاه استنادی علـوم جهان اسـلام انتخاب می‌شوند.»…