• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ _ جلسه ۴۲۹

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چهارصد و بیست‌ و نهم‌  30 اردیبهشت‌ماه‌ 1383 هجری ‌شمسی‌ (429) 29 ربـیــع‌ الاول‌ 1425 هجری‌ قمـری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم‌ 1383 ـ 1382 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ سی‌ام‌ اردیبهشت‌ماه‌ 1383             فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: حاتم‌ نارویی‌ ـ سیدمصطفی‌ سیدهاشمی‌ ـ محمدرضا خباز و علی‌اکبر…