• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر تهران (اراضی جنوب محله نعمت‌آباد)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر تهران (اراضی جنوب محله نعمت آباد) استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان تهران        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/6/1391 خود …
 • آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹هـ                                                             ۶/۸/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۷۷۲۳/۸۲۶۹/۲۰۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱  کل کشور ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور در مناطق زلزله‌زده آذربایجان شرقی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۵۴۰۳۱/ت۴۸۳۸۷هـ                                                              ۶/۸/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی  به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور در مناطق زلزله‌زده آذربایجان شرقی وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آقای علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور برای ا…
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استانهای سمنان و تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۵۴۰۵۳/ت۴۶۹۹۸ک                                                             ۶/۸/۱۳۹۱ تصویـب‌نامه در خصـوص تقسـیمات کـشوری در استانهای سمنان و تهران وزارت کشور وزیـران عضو کمـیسیون سیاسی و دفـاعی در جلسه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهادهای شماره ۱۷۴۷۴۸/۴۲/۴/۱ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۹، شماره ۵۱۶۴۰/۴۲/۴/۱ مورخ ۸/۴/۱۳۹۰ و شماره ۱۳۳۶۶۸/۴۲/۴/۱ مورخ ۷/۹/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ و با رعایت جزء (د) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴ هـ مورخ ۱/۱…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعرفه‌های خدمات سازمان فضایی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره ۱۵۳۹۸۵/ت ۴۶۹۴۱هـ                                                          ۱۲/۵/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعرفه‌های خدمات سازمان فضایی ایران نهاد ریاست جمهوری ـ سازمان فضایی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب نمود: تعرفه‌های خدمات سازمان فضایی ایران شامل تعرفه اجاره پهنای باند ماهواره ایرانست ۲۱، تعرفه داده‌های رقومی ماهواره‌ای و تعرفه انواع محص…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر تهران (اراضی جنوب محله نعمت‌آباد)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۹۱/۳۰۰/۴۴۱۸۱                                                                  ۱۷/۷/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت طرح تفصیلی  با اساس طرح جامع شهر تهران (اراضی جنوب محله نعمت آباد) استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان تهران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیر…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۱۶۳/ت۴۶۳۷۱هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۵۴۰۰۵/ت۴۶۳۷۱هـ                                                              ۶/۸/۱۳۹۱ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۱۶۳/ت۴۶۳۷۱هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تصویـب‌نامه شماره ۲۴۸۱۶۳/ت۴۶۳۷۱هـ مـورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ به شـرح زیـر اصلاح می‌شود: ۱ـ عبارت «بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به اسـتناد بند (۱۱۲) ماده واحده قانون بودجه سا…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۵۴۰۴۳/ت۴۸۴۰۹هـ                                                             ۶/۸/۱۳۹۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ماده۱ـ مشمـولان بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ تا تا…
 • تصویب‌نامه درخصوص مصالحه اختلافات مربوط به بدهی‌های ناشی از کارمزد خدمات توسط سازمان ملی استاندارد ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۵۴۰۴۷/ت۴۶۶۵۰هـ                                                              ۶/۸/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص مصالحه اختلافات مربوط به بدهی‌های ناشی از کارمزد خدمات توسط سازمان ملی استاندارد ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۲۹۷/۶۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است اختلافات مربوط به بدهی‌های ناشی از کارمزد خدمات را به شرح زیر…
 • قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۴۳۳۷۳/۳۵                                                                           ۱/۸/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که با عنوان طرح اصلاح ماده (۱۷) قانون تعییـن تکـلیف استـخدامی معلمین حق‌الـتدریس و آموزشـیاران نهضت سوادآموزی ـ اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ به مجلس …
 • قانون اصلاح بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۴۳۳۶۵/۲۰                                                                           ۱/۸/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح عنوان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پ…