• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۵۵

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ پنجاه‌ و پنجم ‌(55) 22 آذرمــــاه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 29 شوال‌ المکرم‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ بیست‌ و دوم‌ آذرماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات:   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: سیدمحمدمهدی‌ پورفاطمی‌،حسین‌ سبحانی‌نیا، عماد افروغ‌ و حسن‌ نوعی‌اقدم‌.4 ـ بیانات‌ ریا…