• نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۹۶۹/۹۲/۷                                                                         ۹/۱۰/۱۳۹۲ ۱۸ شماره پرونده ۶۹۵ ـ۶۶ ـ ۹۲ سؤال برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بناها مغایر طرحهای مصو…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک تماشا در محدوده مجاور شهر پردیس و حریم شهر تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۶۱۲۶۸                                                                     ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک تماشا در محدوده مجاور شهر پردیس و حریم شهر تهران استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به است…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع بروجرد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۶۱۳۹۸                                                                     ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع بروجرد استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مهریز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۶۱۱۹۳                                                                     ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مهریز استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغات کرج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۶۱۱۴۹                                                                     ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغات کرج استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جل…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش طرح پدیده شاندیز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۶۱۲۲۷                                                                     ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش طرح پدیده شاندیز استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهر…
 • تصویب‌نامه در خصوص تغییر سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی لاوان از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت ملی نفت ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۶۷۰۹۶/ت۴۹۹۳۱ک                                                           ۳/۱۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تغییر سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی لاوان  از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت ملی نفت ایران دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت نفت وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ به استناد بند (الف) ماده (۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و با رعایت تص…
 • تصویب‌نامه در خصوص الحاق به محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۶۷۰۹۱/ت۵۰۰۸۸ک                                                           ۳/۱۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص الحاق به محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و با رعایت تصویب‌…
 • تصویب‌نامه در خصوص لغو بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۹۲/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۱، بند (۳)تصمیم‌نامه شماره۲۵۲۲۸۹/ت۴۸۹۰۸ن مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ و بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۹۸۹/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲/۵/۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۶۶۸۸۲/ت۵۰۰۷۰هـ                                                            ۲/۱۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص لغو بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۹۲/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۱، بند (۳)تصمیم‌نامه شماره۲۵۲۲۸۹/ت۴۸۹۰۸ن مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ و بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۹۸۹/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۵۸۰۰۷ مور…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای شورای عالی کار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۶۷۰۹۷/ت۵۰۱۰۸هـ                                                           ۳/۱۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۳۸۲۱ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (ب) ماده (۱۶۷) قانون کار ـ مصوب۱۳۶۹ـ تصویب نمود: وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به مدت دو سال به عنوان اعضای شورای عالی کار تعیین …
 • تصویب‌نامه درخصوص الحاق به محدوده منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۶۷۰۹۳/ت۵۰۰۸۲ک                                                           ۳/۱۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص الحاق به محدوده منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس وزارت صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمه…