• اصلاح جزء (۱ـ۴) ردیف (۴) جدول پیوست (۱) تصویب‌نامهشماره ۱۲۷۸۲/ت۴۹۹۵۲هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۰۹۹۴/ت۵۱۱۸۷هـ                                                               ۲/۲/۱۳۹۴ اصلاح جزء (۱ـ۴) ردیف (۴) جدول پیوست (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۸۲/ت۴۹۹۵۲هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۵۹۳۹۱/۶۰ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۳وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ جدول زیر جایگزین جزء (۱ـ۴) ردیف (۴) جدول پیوست (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۸۲/ت۴۹۹۵۲هـ …
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۲۹۰۲/۹۳/۷                                                                      ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ ۳۱۲ شماره پرونده ۱۲۲۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال ۱ـ در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند یا خیر؟ ۲ـ آیا شرط تحقق بزه محاربه وجود اسلحه در دست محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً نتیجه ناامنی مورد نظر قانونگذار است؟ اگر ک…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی بیارجمند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۲۱۴۸                                                                         ۲۵/۱/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی بیارجمند استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیشابور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۲۱۳۸                                                                         ۲۵/۱/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیشابور استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح جامع شهر نیشابور که به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی رسیده بود در جلسه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و ضمن تصویب طرح، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: کلیات و جمعیت ۱ـ پیشنهادات مشاور در…
 • اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۱۲۸۸/ت۵۱۵۹۷هـ                                                               ۲/۲/۱۳۹۴ اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۷۷۴/۱۰/۹۳۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ شورای عـالی مناطق آزاد تجاری ـ صنـعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد: متن زیر جایگزین ماده (۴) اساسنامه سازمان…
 • اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۱۲۷۸/ت۵۱۷۸۹هـ                                                               ۲/۲/۱۳۹۴ اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه۳۰/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره۳۳۶۹/۲۵۷۴۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصویب کرد: در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳، واژه «خاص» بعد از عبارت «سازمان‌های ستادی» اضافه می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهو…
 • آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۱۶۵۶/ت۵۱۸۱۶هـ                                                               ۵/۲/۱۳۹۴ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ماده۱ـ استانداری‌ها مکلفند در ازای ا…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه‌های سلامت (فرانشیز) در بیمارستان‌ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۰۹۸۵/ت۵۱۳۹۷هـ                                                               ۲/۲/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص تعیین مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه‌های  سلامت (فرانشیز) در بیمارستان‌ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و ب…
 • تصویب‌نامه در مورد ایجاد شهرک صنعتی مس ورزقان در استان آذربایجان‌شرقی و بروجرد (۳) در استان لرستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۱۲۹۰/ت۵۱۷۶۵هـ                                                               ۲/۲/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در مورد ایجاد شهرک صنعتی مس ورزقان در استان آذربایجان شرقی و بروجرد (۳) در استان لرستان وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت‌وزیران در جلسه۳۰/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۷۱۷۶۸/۶۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ وزارت صنعـت، معدن و تجارت و به اسـتناد بند (۸) اصـلاحی ماده واحـده قـانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۷۶ـ تصویب کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد شهرک صنعتی…
 • تصویب‌نامه در خصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۱۶۵۴/ت۵۱۸۱۹هـ                                                               ۵/۲/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۱۳۳۹ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ تصویب کرد: از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۴ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان که …
 • تصویب‌نامه در خصوص طرح طبقه‌بندی معلمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۰۹۹۳/ت۵۰۵۱۰هـ                                                               ۲/۲/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص طرح طبقه‌بندی معلمان وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اسـاسی جمهـوری اسلامی ایران، تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خـدمات کشـوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه…