• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی- جلسه ۱۴۱

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏  جلسه یکصد و چهل و یکم(141) 8 شهریـورمـاه 1384 هجری‎شمسی 24 رجب المرجب 1426 هجری‎قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی    دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم1385 ـ 1384 صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه‎شنبه هشتم شهریورماه 1384            فهرست مندرجات:   1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: اسدالله قره‎خانی‎الوستانی، سیدعلیرضا عبادی، بهمن الیاسی و خانم عشرت شایـق.4 ـ تذکرات نماینـدگان مـردم در مجلس شورای…