• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر هشتجین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۱۵۴۶۹                                                                         ۶/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و  معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر هشتجین استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی …
 • تصویب‌نامه در خصوص مصادیق امور تصدی قابل واگذاری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۷۴۱۹۴/ت ۴۹۳۰۵هـ                                                            ۲۹/۳/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص مصادیق امور تصدی قابل‌واگذاری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستـی و گردشـگری و در اجـرای ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب نمود: الف ـ موارد زیر در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از مصادیق امور تصدی شناخته می‌شود و سازمان مذ…
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۷۰۵                                                                                                                              ۱       شماره۱۹۰۶۳هـ/ب                                                                       ۲…
 • دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۱۰۰/۱۶۸۷۱/۹۰۰۰                                                                 ۱/۴/۱۳۹۲ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۶۸۶۵/۹۰۰۰ ـ ۱/۴/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۱۶۸۶۵/۹۰۰۰                                                                 ۱/۴/۱۳۹۲ د…