• مصوبه « انتخاب ۷ صاحب‌نظر علوم انسانی عضو شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 651 مورخ 5/8/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 651 مورخ 5/8/1388 ، در اجرای بند 11 ماده 4 آیین‌نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، مصوبه « انتخاب 7 صاحب‌نظر عـلوم انسانی عـضو شورای تخصـصی تحـول و ارتقاء علـوم انسـانی» را به شـرح ذیل تصویب نمود:       « ـ آقایان دکتر غلامعلی حدادعادل، دکتر حسین کچویان، حسن رحیم‌پورازغدی، حجه‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محسن قمی، حجه‌الاسلام‌والمسلمین …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان قم       شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در نوزدهمین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 5/11/1388 طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را مورد بررسی قرارداده و با افزایش یکهزار و پانصد هکتار به محدوده قبلی با شرایط زیر موافقت نمود:       1ـ فازهای 4 و 5 طرح قبلی به جنگل‌کاری (صرفاً با استفاده از پساب منطقه ویژه اقتصادی) اختصاص داده شود.       2ـ منطقه ویژه اقتصادی حق فروش زمین‌های الحاقی در طرح توسعه جدید را تا زمان واگذاری 80% از مناطق قابل واگذاری طرح قبلی (فاز 1 و 2 و 3) و آماده…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید هشتگرد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم تهران       شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در نوزدهمین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 5/11/1388 طرح جامع شهر جدید هشتگرد را پیرو مباحث جلسه مورخ 8/9/1388 کمیته فنی مورد بررسی قرارداد و با افزایش محدوده از 3 هزار هکتار به 4400 هکتار (به شرط موافقت کمیته تعیین آب شهر جدید که در وزارت کشور تشکیل‌شده) موافقت نمود. اصلاحات جدول سرانه‌ها توسط نماینده وزارت راه و ترابری به دبیرخانه ارسال خواهدشد. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید پرند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان تهران       شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هجدهمین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 21/10/1388 موضوع مغایرت با اساس طرح جامع شهر جدید پرند (الحاق اراضی 1200 هکتاری به محدوده مصوب شهر به منظور اختصاص به مسکن مهر) را مورد بررسی قرار داده و تصویب نمود.نقشه اراضی موردنظر متعاقباً ابلاغ خواهدشد.…