• رأی شماره ۱/۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  رأی شماره 1/146 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیفهای 3 و 2 ذیل بند بخشنامه شماره 22985/6/38 ـ 17/5/1388 معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی      تاریخ دادنامه: 20/8/1391      شماره دادنامه: 1/146      کلاسه پرونده: 89/303     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقای علیرضا پیمایش     موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیفهای 3 و 2 ذیل بند بخشنامه شماره 22985/6/38 ـ 17/5/1388 مـعاون پشتیبانی و توسـعه منابع انسـانی استانـداری خراسان رضوی     گردش کار…
 • درخواست تغییرنام و آرم بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۰۰/۴۱۴۳۹/۹۰۰۰                                                              ۱/۱۱/۱۳۹۱ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور احتراماً تصویر نامه شماره ۱۰۰/۳۹۲۰۲/۹۰۰۰ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ریاست محترم حوزه ریاست به همراه یک برگ ضمیمه مبنی بر موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با پیشنهاد تغییر آرم بنیاد تعاون و نام ذیل آن جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   جناب آقای غمخوار رئیس محترم هیئت مدیره بنیاد تعاون و حرفه‌آموز…
 • رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برخورداری از حق‌الزحمه دستیاری دوره فوق تخصص منوط به توافق با بخش آموزش‌دهنده و اشتغال دستیاران در رشته مربوط در کلینیک ویژه می‌باشد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۹۰/۱۳۸۰                                                                      ۲۹/۹/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۹/۸/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۶۰۸      کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۸۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای دکتر محمد جلیلی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران به موجب نامه‌ای به محضر ریاست محترم دیوان عد…
 • رأی شماره ۱/۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیفهای ۳ و ۲ ذیل بند بخشنامه شماره ۲۲۹۸۵/۶/۳۸ ـ ۱۷/۵/۱۳۸۸ معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۸۹/۳۰۳                                                                      ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۰/۸/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۱/۱۴۶      کلاسه پرونده: ۸۹/۳۰۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علیرضا پیمایش موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیفهای ۳ و ۲ ذیل بند بخشنامه شماره ۲۲۹۸۵/۶/۳۸ ـ ۱۷/۵/۱۳۸۸ مـعاون پشتیبانی و توسـعه منابع انسـانی استانـداری خراسان رضوی گردش کار: نظر به اطلاع حاصل از وجود ایراد در متن رأی شماره ۱۴۶ـ ۲۲/۳/۱۳۹۱ هیأت عمومی، پرونده کلاسه فوق‌الذکر تح…
 • آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۱۳۵۸۳/ت۳۴۴۸۲هـ                                                           ۱/۱۱/۱۳۹۱ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۸۸۱/۰۲۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر…
 • آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
    شماره۶۴۱۶۲هـ/ب                                                                      ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی ماده ۱ـ در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی، «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در این آیین‌نامه به اختصار «هیأت» نامیده می‌شود، تشکیل و طبق مواد ذیل انجام وظیفه می‌نماید. تبصره ـ در مواردی که به موجب سایر قوانین، بررسی و تطبیق …