• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۶/۴ هکتار از اراضی حریم شهر ایلام به محدوده آن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم ایلام       شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در یازدهمین جلسه سالجاری در تاریخ 19/7/1389، موضوع الحاق 6/4 هکتار از اراضی حریم شهر ایلام به محدوده آن، به منظور تأمین اراضی مسکن مهر را پیرو صورتجلسه مورخ 27/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام مورد بررسی و تصویب قرار داده و مقرر نمود حداکثر تراکم 80 واحد مسکونی در هر هکتار رعایت گردد.نقشه محدوده اراضی موردنظر متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر باشت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کهکیلویه و بویراحمد       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایـران و اصلاحیه آن و با توجه به تصـویب طرح جامع شـهر باشت در جلـسه مورخ 24/4/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد.عناوین کاربری پیشنهادی مطابق قرارداد تیپ 12 اصلاح شود.       (اراضی قابل واگذاری تعیین‌تکلیف شود و سایر اراضی ذخیره به کاربری مسکونی با شرط تأمین خدمات تغییر یابد.)       خواهشمند است نسبت به…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر دستگرد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر دستگرد در جلسه مورخ 17/7/1389 شـورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان، ضـمن تنفیذ مصـوبه مذکور، خواهشمند اسـت نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصـوبه و دستور ارسال مـدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیمور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر نیمور در جلسه مورخ 18/5/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر دستگرد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر دستگرد در جلسه مورخ 17/7/1389 شـورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان، ضـمن تنفیذ مصـوبه مذکور، خواهشمند اسـت نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصـوبه و دستور ارسال مـدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی…
 • بخشنامه شماره۱۰۰/۴۹۱۷۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۹

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰/۴۹۱۷۴/۹۰۰۰                                                            ۲۸/۱۱/۱۳۸۹ حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی معاون محترم حقوقی قوه قضائیه پیرو نامه شماره ۱۰۰/۱۲۰۴۰/۹۰۰۰ ـ ۲۲/۳/۱۳۸۹ و بازگشت به نامه شماره ۵۰۰/۳۷۴۵/۹۰۰۰ـ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۸۹، ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸ از تاریخ انقضاء به مدت یک سال موافقت فرمودند. لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی …