• اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۴۶۲۷۸/ت۴۸۵۲۷هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۱۳۸۶۸/۴۸۵۲۷                                                                   ۲۸/۱/۱۳۹۲ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۴۶۲۷۸/ت۴۸۵۲۷هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور وزارت دادگستری نظر به اینکه در پیوست تصویب‌نامه شماره ۲۴۶۲۷۸/ت۴۸۵۲۷هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ عبارت «تصویب‌نامه شماره ۲۲۲۴۸/ت۳۵۹۰۴هـ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۶ هیئت وزیران موضوع تعیین وزارت دادگستری به عنوان مسئول شورای سیاست‌گذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه  مالکیت معنوی» به صورت عبارت «تصویب‌نامه‌های شمار…
 • آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ک                                                             ۳۱/۱/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ به استناد بند (الف) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۱۷۶/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۸، آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را ب…
 • قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۳۳۱/۱۶۱                                                                         ۲۸/۱/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که با عنوان طرح اصلاح مواد (۲۶) و (۷۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه…
 • نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۶۸۵                                                                                                                              ۱       شماره۷۷۷۹۸هـ/ب                                                                     ۲۰/۱…