• رأی شماره۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۱۶ آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه درخصوص اعطاء مجوز به شرکت ارتباطات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  سیار در قطع کلیه خطوط ارتباطی مشترکی که بدهی یک خط تلفن وی بیش از میزان ودیعه آن باشد        تاریخ: 1/6/1389                شماره دادنامه: 208               کلاسه پرونده: 89/9        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای یوسف احدزاده.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت ذیل ماده 16 اصلاحی آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه.       گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است: ماده 16 اصلاحی آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه بیان می‎دارد « در صورتی که تلفن همرا…
 • رأی شماره ۲۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اقدامات تملکی در اجرای ماده۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و تبصره۶ ذیل آن در شهر آباده

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  فاقد وجاهت قانونی است        تاریخ: 1/6/1389               شماره دادنامه: 207               کلاسه پرونده: 88/1002       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای وحید زینلی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1080 مورخ 30/10/1371، در پرونده کلاسه 5/71/662 شعبه 5 مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1512 مورخ26/8/1386، در پرونده کلاسه 3/85/2525 شعبه 3 و دادنامه شماره 321 مورخ 3/5/1371، در پرونده کلاسه 71/9/311 شعبه 9 دیوان مبنی بر ورود شکایت که در اعترا…
 • رأی شماره۱۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ارتقاء نیروهای متخصص به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی منوط به تشخیص و اعلام‌نظر در میزان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  امتیازات توسط هیأت ممیزه می‌باشد        تاریخ: 25/5/1389                شماره دادنامه: 198                کلاسه پرونده: 89/357       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شکات: 1ـ آقای سیدناصر وضعی 2ـ خانم شهلا تقی زاده 3ـ آقای کیانوش جیلاوی 4ـ صدیقه چابک پی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه‎های شماره1128 در پرونده کلاسه 1/88/430 و شماره 1124 در پرونده کلاسه1/88/429 و شماره1125 در پرونده کلاسه 1/88/432 و شماره 1129 در پرونده کلاسه 1/88/431 همگی مورخ 14/6/1388،…
 • ماده واحده « اصلاح و تکمیل آیین‌نامه نحوه نامگذاری روزها و مناسبت‌های خاص»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 668 مورخ 26/5/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 668 مورخ 26/5/1389، ماده واحده « اصلاح و تکمیل آیین‌نامه نحوه نامگذاری روزها و مناسبت‌های خاص (مصوب جلسه 648 مورخ 24/6/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» رابه شرح ذیل، تصویب نمود:       « ماده واحده ـ به شورای فرهنگ عمومی اجازه داده می‌شود، دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه « نحوه نامگذاری روزها و مناسبت‌های خاص» را تهیه و به استناد آن و مفاد آیین‌نامه مذکور عمل نماید.»…
 • ماده واحده « تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال ۱۳۹۰ هجری شمسی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 668 مورخ 26/5/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 668 مورخ 26/5/1389، بنا به پیشنهاد مورخ 13/5/1389 شورای فرهنگ عمومی، تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال 1390 هجری شمسی را به شرح ذیل تصویب نمود:       « ماده واحده ـ تغییرات ذیل در تقویم رسمی کشور برای سال 1390 هجری شمسی اعمال و گنجانده می‌شود:       1ـ مناسبت‌های ذیل در متن تقویم رسمی کشور در سال 1390 گنجانده می‌شود:        2ـ مناسبت‌های ذیل در ضمیمه تقویم رسمی کشور در سال1390 گنجانده می…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کوهبنان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر کوهبنان در جلسه مورخ 29/1/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ اراضی زراعی واقع در جنوب شهر از محدوده شهر خارج شود.       2ـ در قسمت ورودی شمالی شهر اصلاح هندسی صورت گیرد.       3ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق قرارداد همسان 12 اصلاح گردد.       خواهمشند …