• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۲۰

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ جلسه دویست و بیستم 27  اردیبهشت‌‌ماه 1385 هجری‌شمسی (220) 19 ربـیـع‌الثـانی 1427 هجری‌قمریمشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی      دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم 1385 ـ 1384 فهرست مندرجات:  1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: محمد عباسپور، سیدجلال حسینی، سیداحمد حسینی و غلامرضا میرزایی.4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور.5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: بهمن محمدی، اسماعیل گرامی‌…
 • تأسیس دانشگاه معارف اسلامی، وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 583 مورخ 26/2/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)           شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه583 مورخ26/2/1385 موضوع تأسیس دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها را به شرح ذیل تصویب نمود:          ماده واحده: « نظر به ضرورت تربیت مدرسان معارف اسلامی دانشگاهها، دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تأسیس می‌شود.          اساسنامه این دانشگاه توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تهیه و تدوین و به منظور تصویب به…
 • انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای عالی جوانان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 583 مورخ 26/2/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)           شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 583 مورخ 26/2/1385 در اجرای بند 11 ماده 4 اساسنامه شورای عالی جوانان آقایان دکتر محسن خادمی، دکتر حسن بلخاری و مهندس مسعود ابوطالبی و سرکارخانم دکتر ملوک‌السادات حسینی بهشتی را برای مدت سه سال به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای عالی جوانان انتخاب کرد.…
 • تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی ایلام، مازندران، بیرجند، تبریز، کردستان و اهواز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 583 مورخ 26/2/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)           شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 583 مورخ 26/2/1385 بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب آقایان دکتر کوروش ساکی، دکتر قاسمعلی خراسانی، دکتر هاشم زهی، دکتر احمدعلی خلیلی، دکتر علیرضا دلاوری و دکتر منصور سلطان‌زاده را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی ایلام، مازندران، بیرجند، تبریز، کردستان و اهواز تأیید نمود. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ محمود بهمنی…
 • تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای امیرکبیر، جامع علمی ـ کاربردی، بیرجند و تبریز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 583 مورخ 26/2/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)           شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 583 مورخ 26/2/1385 بنا به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب آقایان دکتر علیرضا رهایی، دکتر حسین بلندی، دکتر محمدرضا میری و دکتر محمدحسین سرورالدین را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای امیرکبیر، جامع علمی ـ کاربردی، بیرجند و تبریز تصویب نمود.…