• آیین‌نامه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         در اجرای مواد 3 تا 8 منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب ششصد و چهل و سومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 22/2/1388 و نحوه و ترتیبات تقسیم مأموریت‌ها و وظایف قرآنی دستگاه‌ها مصوب جلسه اول شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 28/7/1388 و به منظور انسجام بخشیدن به سازمان و فعالیت شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی در جهت پیشبرد و اجرایی شدن اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای منشور، روند کار شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی، که در این آیین‌نامه شورای تخصصی نامیده می‌شود، براساس مواد این آیین‌نامه انجام می‌شود.…
 • مصوبه شورای عالی اداری درخصوص عدم پذیرش دانشجوی جدید در رشته‌ یا مقاطع تحصیلی مختلف توسط مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور       شورای عالی اداری در یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ 30/4/1389 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در اجرای مفاد مصوبه شماره 11822/1901 مورخ 29/1/1383 شورا تصویب نمود:       1ـ مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی از تاریخ تصویب این مصوبه مجاز به پذیرش دانشجوی جد…
 • مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اصلاح اعضای ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهورمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارتخانه‌هاسازمان‌ها و مؤسسات دولتی ـ نهادهای انقلاب اسلامی ـ استانداری‌های کشور        شورای عالی اداری در یکـصد و سی و هـشتمین جلـسه مورخ 30/4/1389 و در اجرای مفاد مصوبات شماره 2056/12/1 مورخ 19/2/1377 و شماره 290/13.ط مورخ 30/7/1379 شورا، به منظور تطبیق ترکیب اعضاء و وظایف شبکه تحول اداری کشور در دسـتگاه‌های اجـرایی و نیـز اعمال تغییرات لازم در آن با توجه به تغـییرات ساختـاری به عمل آمده تصویب نمود:…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ماهیدشت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح ـ جامع تفصیلی شهر ماهیدشت در جلسه مورخ 27/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:        1ـ حذف قسمتی از کاربری حمل و نقل و انبارداری منطبق بر حریم لوله نفت و اصلاح هندسی معبر در آن محدوده در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی.        2ـ انطباق عناوین کاربری‌ها با قرارداد همسان1…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خنداب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر خنداب در جلسه مورخ 18/2/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوبه مذکور مشروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد.       ـ با عنایت به مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نقشه حریم شهر پس از کسب نظر نهایی از شورای امنیت ملی و طی مراحل تأیید استانی جهت مراحل تنفیذ به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد.       خواهشمند است نسب…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جهرم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم فارس       شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه فوق‌العاده مورخ 14/4/1389 خود پیرو مباحث مطرح شده در جلسه مورخ 7/4/1389، مغایرت‌های با اساس طرح جامع شهر جهرم را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:       1ـ باغات به مساحت 236 هکتار (مشخص شده با رنگ قرمز در نقشه ضمیمه)، از محدوده شهر خارج شده و در حریم قرار گیرند.       2ـ الحاق روستاهای حیدرآباد، تل ریگی، اسلام‌آباد، نظام‌آباد و صادق‌آباد به محدوده شهر مورد موافقت قرار نگرفت.       3ـ اراضی باقیمانده (مشخص شده با…