• رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت صاحبان زمین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور     گزارش وحدت رویه ردیف 86/36 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه      جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/36 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ22/1/1391 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی‌مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اع…
 • رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت صاحبان زمین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱/۶۱۳۰/هـ                                                                          ۲۴/۲/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۸۶/۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۳۶ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۲۲/۱/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جنا…
 • اصلاح ماده (۵) اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۳۷۴۶۲/ت۴۸۰۴۷هـ                                                             ۳۰/۲/۱۳۹۱ اصلاح ماده (۵) اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد ۱۳۲۲۷ مورخ ۳/۲/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴ـ تصویب نمود: ماده (۵) اساسـنامه سازمان بورس و اوراق بـهادار موضوع تصویـب‌نامه شماره ۲۶۴۸۹/ت۳۴۶۶۷هـ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۵ ـ …
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۳۷۴۵۴/ت۴۷۸۱۲هـ                                                             ۳۰/۲/۱۳۹۱ سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ به استناد ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  جمهوری اسلامی ایران ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ…
 • تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی‌روزه برای دارندگان گذرنامه‌های عادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چندملیتی بولیوی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۳۷۴۶۹/ت۴۷۱۴۳ک                                                             ۳۰/۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی‌روزه  برای دارندگان گذرنامه‌های عادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران  و جمهوری چندملیتی بولیوی وزارت امور خارجه وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۵۵۴۵۵/۱۰۰ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۰ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور و با رعایت جزء (ج) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸…
 • قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱۸۲                                                                                ۳۰/۲/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر « قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۵۵۲۶/۵۶۰                                                               …