• رأی شماره ۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
        در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب27/10/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکسال می‌باشد                         تاریخ دادنامه: 7/6/1390    شماره دادنامه: 242       کلاسه پرونده: 90/445             مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.             درخواست کننده: رئیس دیوان عدالت اداری              موضوع شکایت و خواسته:…
 • رأی شماره ۲۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  از نصب‌کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر و اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای سیار و ثابتدر کلیه نقاط شهر توسط شهرداری                                                                                       تاریخ دادنامه: 7/6/1390    شماره دادنامه: 241      کلاسه پرونده: 88/222        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری        شاکی: آقای مهدی به‎آبادی        موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 1 و بندهای 1 و 2 ماده 1 از « آیین‎نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌ک…
 • رأی شماره۲۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی‌الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
     ایران محول شده و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور، به اشخاص دیگر مجوزی ندارد           تاریخ دادنامه: 14/6/1390    شماره دادنامه: 246      کلاسه پرونده: 89/620        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری        شاکی: سازمان بازرسی کل کشور        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانگردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‎نامه شماره 141328 مورخ 2/9/1389، ابطال بندهای 1 و 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و…
 • مصوبه « اساسنامه بنیاد سعدی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                                   (مصوب جلسه 673 مورخ 4/8/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی             مصوبه « اساسنامه بنیاد سعدی» که در جلسه 673 مورخ 4/8/89 شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل به تصویب رسیده است،‌ برای اجراء ابلاغ می‌شود.              مقدمه:             زبان فارسی با پشتوانه بیش از هزار سال ادبیات غنی، و آثار ارزنده شاعران و نویسندگانی چون فردوسی، بیهقی، خیام، عطار، مولوی، سعد…
 • مصوبه « آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          (مصوب جلسه 682 مورخ 26/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)نهاد ریاست جمهوری        مصوبه «آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده» که در جلسه مصوب جلسه 682 مورخ 26/11/89 و براساس مصوبه 14/10/89 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:        ماده1ـ به منظور تحقق اصول دهم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ستاد ملی زن و خانواده که در این آیین‌نامه به اختصار ستاد نامیده می‌شود، با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداس…
 • مصوبه « انتخاب ۳ عضو جدید هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           (مصوب جلسه 686 مورخ 23/1/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)دانشگاه آزاد اسلامی         مصوبه « انتـخاب 3 عضو جدید هـیأت امنای دانـشگاه آزاد اسـلامی» که در جلسه 686 مورخ 23/1/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی و به استناد بند 1 ماده 10 اصلاحی اساسـنامه دانشگاه آزاد اسلامی (مصوب 26/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:         « آقایان دکتر فرهاد دانشجو، دکتر فریدون عزیزی و دکتر بهمن یزدی صمدی به‌عنوان عضو هیأت ام…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی متعلق به تعاونی مسکن نیروی انتظامی شهر بناب به محدوده شهر بناب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                    استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان‌شرقی          در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب الحاق اراضی متعلق به تعاونی مسکن نیروی انتظامی شهر بناب به میزان 16106 مترمربع به محدوده شهر بناب در جلسه مورخ 22/2/1390 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور به استناد تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مشروط به تا…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کمه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر کمه در جلسه مورخ 22/8/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:         1ـ کاربری موسوم به درختکاری واقع در شمال غرب و شرق تهران به کاربری طبیعی تغییر یابد و ضمناً در قالب اساس طرح جامع تثبیت گردد به نحوی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر چرمهین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر چرمهین در جلسه مورخ 16/11/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:        1ـ ضوابط و مقررات ارائه‌شده برای کاربری باغ مسکونی با دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هماهنگ گردد و از تعیین سطح اشغال و تراکم ساختمانی مجاز بیش از دستو…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر چرمهین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر چرمهین در جلسه مورخ 16/11/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:        1ـ ضوابط و مقررات ارائه‌شده برای کاربری باغ مسکونی با دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هماهنگ گردد و از تعیین سطح اشغال و تراکم ساختمانی مجاز بیش از دستو…