• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۶۱

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ شصت‌ و یکم‌ 2 دیـماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌(61) 9 ذیقعده‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ دوم‌ دیماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: یوناتن‌ بت‌کلیا،سیدیونس‌ موسوی‌سرچشمه‌، اسماعیل‌ گرامی‌مقدم‌و جواد آرین‌منش‌.4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شو…