• اصلاح ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۹۵۶۰۵/ت۵۲۱۴۵هـ                                                              ۲۲/۷/۱۳۹۴ اصلاح ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ معاونت اجرایی رئیس‌جمهور معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ـ نهاد ریاست جمهوری هیأت وزیران در جلسه ۴/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و …
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۹۵۷۰۸/ت۵۱۱۸۴هـ                                                             ۲۲/۷/۱۳۹۴ وزارت دادگستری ـ وزارت جهادکشاورزی هیأت‌وزیران در جلسه ۲۲/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره(۷) ماده(۳۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ـ مصوب۱۳۴۶ـ و اصلاحات بعدی آن، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات ماده۱ـ در این آیین‌نامه …
 • آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۹۵۵۹۹/ت۵۲۱۲۵هـ                                                            ۲۲/۷/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۷/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ماده۱ـ…
 • آیین‌نامه ساماندهی و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۹۵۵۹۳/ت۵۲۴۶۶هـ                                                              ۲۲/۷/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی ودارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۵/۷/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۶۰۳۴ مورخ ۵/۷/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه ساماندهی و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه ساماندهی و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ماده۱ـ در این آیین‌نامه …
 • رأی شماره‌های ۸۱۶ الی ۸۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص وضع عوارض

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره ۹۰/۱۰۷۱                                                                          ۱۴/۷/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۳۱/۶/۱۳۹۴            شماره دادنامه: ۸۱۶ الی ۸۳۶   کلاسه پرونده: ۹۲/۶۴۸، ۹۲/۶۰۶، ۹۲/۵۶۴، ۹۲/۵۵۸، ۹۲/۵۲۳، ۹۲/۴۲۲، ۹۲/۳۹۱، ۹۲/۳۹۰ ـ ۹۰/۱۰۷۱، ۹۳/۶۱۲، ۹۳/۱۹۶، ۹۳/۱۶۹، ۹۳/۱۶۸، ۹۳/۱۶۷، ۹۳/۱۶۵، ۹۳/۱۴۵ـ ۹۲/۹۹۱، ۹۲/۹۹۱، ۹۲/۹۳۰، ۹۲/۹۰۹، ۹۲/۶۴۹، ۹۳/۶۵۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: بانکهای ملی و تجارت و کشاورزی و صادرات و توسعه تعاون و رفاه کارگران و قرض‌الحسنه مهر ایران م…
 • رأی شماره۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت «و نیز دریافت جوایز و یارانه‌های صادراتی» از بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره ۹۰/۶۳۸                                                                            ۱۴/۷/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۳۱/۶/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۸۱۳      کلاسه پرونده: ۹۰/۶۳۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدتقی نثری موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلمه «و نیز جوایز» از بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اصلاح بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر…